Preparatievorm
CAD/CAM
Bij totale omslijpingen dienen hoekige en platte preparaties te worden vermeden. Gestreefd wordt naar gladde en glooiende preparatievormen om interne spanningen te minimaliseren en het scannen betrouwbaar kan worden uitgevoerd.
De preparatie voor een keramische restauratie is kritischer dan die voor een metaalporseleinkroon. Breuk is niet zelden te wijten aan preparatiefouten zoals te weinig interocclusale ruimte.


Weefselafname
Voor een Maximale sterkte van de onderstruktuur en ruimte te bieden voor het opgebakken porselein dient men rekening te houden met een afname van 1mm cervicaal en 1.5 mm occlusaal.
Bij frontelementen wordt geadviseerd om incisaal 2mm af te nemen.


Algemeen
Zolang de resultaten van klinisch langetermijnonderzoek - met name over grote bruggen - ontbreken, speelt men op safe door zich tot drie- of maximaal vierdelige bruggen te beperken, aangezien nog onduidelijk is in hoeverre de sterkte van de diverse keramieksoorten door vermoeiing afneemt.
Bovendien weet men nog niet of de pasvorm van grote CAD/CAM-construkties klinisch acceptabel is.
Powered by Absolutus